art


"Fantazie není ve skutečnosti nic jiného než druh paměti osvobozené od řádu času a prostoru."

"The Fancy is indeed no other than a mode of memory emancipated from the order of time and space."

Samuel Taylor Coleridge 1772-1834