Leona Matějková

portfolio

     design

obr. vlevopapírová váza z kolekce DEJANEW, zpracovaná pro projekt "Zlatý zářez"

Fig. left paper vase from the DEJANEW collection, made for the "Golden Notch" project.

obr. vpravo stříbrné příbory z kolekce "piknik" a černá "Věc" z kolekce "Věci"F

Fig. rightsilver cutlery from the "Picnic" collection and black "Thing" from the "Things" collection

reliquary

obr. vlevo - vrchní část relikviáře s ostatky bratří 

Fig. left - the top portion of the reliquary with the relics of the brethren 

obr. vpravo - střed relikviáře, české granáty 

Fig. right - the centre portion of the reliquary, Bohemian garnets 


art

obr. vlevo - kaligrafie XIV, čtrnáct umučených bratří františkánů

Fig. left - Calligraphy XIV, fourteen martyred Franciscan brethren

obr. vpravo - "OCENĚNÍ" - papírová květina (origami, kaligrafie)

Fig. right - "AWARD" - paper flower (origami, calligraphy)

návrh a realizace ocenění pro centrum AMELIE ( centrum psychsociální pomoci onkologicky nemocným a jejich blízkým) vzniklo jako výroční ocenění pomoci onkologicky nemocným pacientům 2006

An award designed and implemented for AMELIE, a centre for psychosocial assistance to cancer patients and their relatives; it was created for an annual appreciation for help to cancer patients in 2006 

fotografie/photography

Filip Šlapal, Aleš Jungmann, Leona Matějková, Dalibor Šípek, Milan Šípek, Lucie Mlynářová


anglický překlad/english translation

Michaela Kořistová, Ondřej Fúsik, Kateřina Nevanová